Skip to the content

Kyokuyo Co Ltd – Generalforsamling 25.6.2021

På generalforsamling i Kyokuyo Co Ltd (1301 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 52 600 stemmeberettigede aksjer i 1301 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.