Skip to the content

Kyokuyo Co. - Generalforsamling 24.06.2020

På generalforsamling i Kyokuyo Co (1301 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av ett. Holberg stemte mot styrets forslag om videreføring av en fullmakt til styret for utstedelse av aksjer til eksisterende aksjonærer ved eventuelle oppkjøp på over 20 % av utestående aksjer i selskapet. Dette er en strategi som omtales som en «poison pill» som vil utvanne oppkjøper. Bruk av «poison pills» er omstridt og anses ikke å være i andelseiernes interesse. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 35 100 aksjer i 1301 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,32 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.