Skip to the content

Kværner ASA - Generalforsamling 28.03.2019

På generalforsamling i Kværner ASA (KVAER) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 500 000 aksjer i Kværner på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,30 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.