Skip to the content

Kværner ASA– Generalforsamling 24.03.2020

På generalforsamling i Kværner ASA (KVAER NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 610 000 aksjer i KVAER NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,7 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.