Skip to the content

Kværner ASA – Ekstraordinær generalforsamling 25.09.2020

På ekstraordinær generalforsamling i Kværner ASA (KVAER NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 736 543 aksjer i KVAER på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,76 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.