Skip to the content

Kone Oyj – Ordinær generalforsamling 28.02.2023

På generalforsamling i Kone Oyj (KNEBV FH) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 170 000 stemmeberettigede aksjer i KNEBV FH på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,04 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.