Skip to the content

Kitron ASA.- Generalforsamling 30.04.2019

På generalforsamling i Kitron ASA (KIT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 250 000 aksjer i KIT på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 2,98% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.