Skip to the content

Kitron ASA – Generalforsamling 21.04.2021

På generalforsamling i Kitron ASA (KIT NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 300 000 stemmeberettigede aksjer i KIT NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.