Skip to the content

Kid ASA – Generalforsamling 27.5.2021

På generalforsamling i Kid ASA (KID NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 135 000 stemmeberettigede aksjer i KID NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.