Skip to the content

KID ASA - Generalforsamling 27.05.2020

På generalforsamling i KID ASA (KID NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 000 000  aksjer i KID på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,46 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.