Skip to the content

Kid ASA. - Generalforsamling 20.05.2019

På generalforsamling i Kid ASA (KID) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 708698 aksjer i KID på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,74% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.