Skip to the content

Kenya Commerical Bank Group - Generalforsamling 04.06.2020

På generalforsamling i Kenya Commerical Bank Group (KNCB KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 6 356 100 aksjer i KNCB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,207 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.