Skip to the content

KCB Group Ltd – Generalforsamling 27.5.2021

På generalforsamling i KCB Group Ltd (KNCB KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 8 514 800 stemmeberettigede aksjer i BRAC BD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.