Skip to the content

KCB Group. – Generalforsamling 30.05.2019

På generalforsamling i KCB Group (KNCB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 16 399 100 aksjer KNCB på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,54 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.