Skip to the content

Japfa Comfeed Indonesia Tbk– Generalforsamling 08.04.2020

På generalforsamling i Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 12 468 187 aksjer i JPFA IJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.