Skip to the content

Japfa Comfeed Indonesia Tbk – Ekstraordinær Generalforsamling 15.04.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 13 558 187 stemmeberettigede aksjer i JPFA IJ på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,12 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.