Skip to the content

Japfa Comfeed - Generalforsamling 18.06.2020

På generalforsamling i Japfa Comfeed (JPFA IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 11 838 187 aksjer i JPFA på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.