Skip to the content

Japfa Comfeed – Ekstraordinær generalforsamling 6.4.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Japfa Comfeed (JPFA IJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 14 351 000 stemmeberettigede aksjer i JPFA IJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,12 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.