Skip to the content

iRobot Corp. Generalforsamling 22.05.2019

På generalforsamling i iRobot Corp. (IRBT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene med unntak av punkt 3, 4 og 5 ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 38 700 aksjer i IRBT på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0.14 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.