Skip to the content

Inwido AB – Generalforsamling 6.5.2021

På generalforsamling i Inwido AB (INWI SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 200 000 stemmeberettigede aksjer i INWI SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.