Skip to the content

International Petroleum Corp. Of Sweden - Generalforsamling 05.05.2020

På generalforsamling i International Petroleum Corp. Of Sweden  (IPCO SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 400 000 aksjer i IPCO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,19 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.