Skip to the content

International Petroleum Corp.- Generalforsamling 07.05.2019

På generalforsamling i International Petroleum Corp. (IPCO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 150 000 aksjer i IPCO på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 1,92% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.