Skip to the content

Ibexa – Generalforsamling 18.11.2021

På generalforsamling i Ibexa valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 484 707 stemmeberettigede aksjer i Ibexa på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,7 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.