Skip to the content

Holberg EEG AS – Ekstraordinær generalforsamling 2.6.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Holberg EEG valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2353 stemmeberettigede aksjer i Holberg EEG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,4 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.