Skip to the content

Holberg EEG AS - Ekstraordinær generalforsamling 23.01.2019

På ekstraordinær generalforsamling i Holberg EEG AS (Holberg EEG) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene.

Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2353 aksjer Holberg EEG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 6,59 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.