Skip to the content

Hoist Finance AB - Generalforsamling 14.05.2020

Hoist Finance AB - Generalforsamling 14.05.2020
På generalforsamling i Hoist Finance (HOFI SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 300 000aksjer i HOFI på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,456 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.