Skip to the content

Hoist Finance AB – Generalforsamling 13.04.2021

På generalforsamling i Hoist Finance AB (HOFI SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 300 000 stemmeberettigede aksjer i HOFI SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,46 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.