Skip to the content

Highliner Foods Incorporated.- Generalforsamling 14.05.2019

På generalforsamling i Highliner Foods Incorporated (HLF) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 305 000 aksjer i HLF på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,91% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.