Skip to the content

High Liner Foods Inc. - Generalforsamling 12.05.2020

På generalforsamling i High Liner Foods Inc. (HLF CN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av et punkt som omhandler en insentivstruktur til ledergruppe. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 215 400 aksjer i HLF CN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,21 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.