Skip to the content

Hexpol AB – Generalforsamling 28.04.2021

På generalforsamling i Hexpol AB (HPOLB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 500 000 stemmeberettigede aksjer i HPOLB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,15 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.