Skip to the content

HEXPOL AB – Ekstraordinær generalforsamling 20.11.2020

På ekstraordinær generalforsamling i HEXPOL AB (HPOLB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 aksjer i HPOLB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,12% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.