Skip to the content

Hemas Holdings PLC- Generalforsamling 11.08.2020

På generalforsamling i Hemas Holdings PLC (HEMS SL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 7 371 000 aksjer i HEMS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,24 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.