Skip to the content

Hemas Holdings PLC – Ekstraordinær Generalforsamling 30.6.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Hemas Holdings PLC (HEMS SL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 250 000 stemmeberettigede aksjer i HEMS SL på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,9 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.