Skip to the content

HDFC Bank – Ordinær generalforsamling 14.5.2022

På ordinær generalforsamling i HDFC Bank (HDFCB IN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 102 000 stemmeberettigede aksjer i HDFCN IN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.