Skip to the content

HDFC Bank Ltd - Generalforsamling 18.07.2020

På generalforsamling HDFC Bank Ltd (HDFCB IN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 204 000 aksjer i HDFCB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,004 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.