Skip to the content

HDFC Bank Ltd – Generalforsamling 17.7.2021

På generalforsamling i HDFC Bank Ltd (HDFCB IN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 153 200 stemmeberettigede aksjer i HDFCB IN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.