Skip to the content

HDFC Bank Ltd. - Generalforsamling 12.07.2019

På generalforsamling i HDFC Bank Ltd (HDFCB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 138 600 aksjer i HDFCB på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,01% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.