Skip to the content

HDFC Bank Ltd – Generalforsamling 01.12.2020

På generalforsamling i HDFC Bank Ltd (HDFCB IN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 195 000 aksjer i HDFCB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,004% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.