Skip to the content

Hagoromo Foods. – Generalforsamling 19.06.2019

På generalforsamling i Hagoromo Foods (2831.JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 46 550 aksjer i 2831.JP på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,45% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.