Skip to the content

Hagoromo Foods Corp – Generalforsamling 25.6.2021

På generalforsamling i Hagoromo Foods Corp (2831 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 38 850 stemmeberettigede aksjer i 2831 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,4 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.