Skip to the content

Guaranty Trust Bank PLC – Generalforsamling 9.4.2021

På generalforsamling i Guaranty Trust Bank PLC (GUARANTY NL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 92 641 561 stemmeberettigede aksjer i GUARANTY NL på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,31 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.