Skip to the content

Guaranty Trust Bank- Generalforsamling 18.04.2019

På generalforsamling i Guaranty Trust Bank (GUARANTY) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 128 950 000 aksjer i GUARANTY på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,44% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.