Skip to the content

Guaranty Trust Bank – Generalforsamling 04.12.2020

På generalforsamling i Guaranty Trust Bank (GUARANTY NL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 121 141 561 aksjer i GUARANTY på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,412% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.