Skip to the content

Gilead Sciences Inc – Generalforsamling 12.5.2021

På generalforsamling i Gilead Sciences Inc (GILD US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene, med unntak av det innkomne aksjonærforlaget. Dette var agendapunkt 4 som omhandler at man ønsker å skille mellom administrerende direktør og styrelederrollen, og dette stemte vi FOR. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 103 800 stemmeberettigede aksjer i GILD US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.