Skip to the content

Gilead Sciences Inc. - Generalforsamling 06.05.2020

På generalforsamling i Gilead Sciences Inc (GILD US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av et punkt som omhandlet hvorvidt selskapet skal ha en uavhengig styreleder. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning valgte å stemme mot styrets forslag der styret ønsket at administrerende direktør også skulle være styreleder. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 125 600 aksjer i GILD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.