Skip to the content

Fujicco Co Ltd – Generalforsamling 23.6.2021

På generalforsamling i Fujicco Co Ltd (2908 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 87 900 stemmeberettigede aksjer i 2908 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.