Skip to the content

Fujicco Co Ltd. – Generalforsamling 17.06.2019

På generalforsamling i Fujicco Co Ltd (2908.JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 171 000 aksjer i 2908.JP på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,49% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.