Skip to the content

Fujicco Co. - Generalforsamling 23.06.2020

På generalforsamling i Fujicco Co. (2908 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av ett. Holberg stemte mot styrets forslag om videreføring av en fullmakt til styret for utstedelse av aksjer til eksisterende aksjonærer ved eventuelle oppkjøp på over 20 % av utestående aksjer i selskapet. Dette er en strategi som omtales som en «poison pill» som vil utvanne oppkjøper. Bruk av «poison pills» er omstridt og anses ikke å være i andelseiernes interesse. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 83 600 aksjer i 2908 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,28 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.