Skip to the content

Frosta AG - Generalforsamling 17.07.2020

På generalforsamling i Frosta AG (NLM GR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 22 470 aksjer i NLM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,33 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.