Skip to the content

Frosta AG. - Generalforsamling 10.05.2019

På generalforsamling i Frosta AG. (NLM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 29 400 aksjer i NLM på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,43 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.